นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๕๗ คน
กำลังออนไลน์ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)


อัลบั้มภาพ : การเพาะเห็ดฟางในตระกร้าด้วยฟางข้าว
คำอธิบายอัลบั้มภาพกิจกรรม :

      ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ได้ประสานงานกับองค์การบริหารส่่วนตำบลห้วยหมอนทอง ในการจัดทำโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดเศรษฐกิจด้วยฟางข้าว โดยใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเป็นเครื่องทุ่นแรงในการทำงาน (การเพาะเห็ดฟางในตระกร้าด้วยฟางข้าว) 

     วัตถุุประสงค์

1. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรมการการผลิตเห็ดเศรษฐกิจด้วยฟางข้าว โดยใช้เครื่องจักรกล

2. เพื่อรณรงค์ลดการเผาฟางในนาข้าว และสร้างอาชีพให้แก่เกษตร

3. เพื่อสร้างรายได้และลดรายจ่ายภายในครัวเรือนของเกษตรกร

โดยได้จัดฝึกอบรมให้กับผู้ที่สนใจ ประชาชนในตำบลห้วยหมอนทอง ในวันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 


:: ๒๐ อัลบั้มภาพกิจกรรมล่าสุด ::

เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓