นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชร ไม้ชัยมงคล
นายก อบต.ห้วยหมอนทอง

เมนูเว็บไซต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา/ปฏิทิน


จำนวนผู้เข้าชม

     

วันนี้ ๕๗ คน
กำลังออนไลน์ คน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

  เข้าสู่ระบบ (เจ้าหน้าที่)


อัลบั้มภาพ : โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
คำอธิบายอัลบั้มภาพกิจกรรม :

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง ได้จัดเวทีประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อทบทวนและปรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและแนวทางการปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพื้นที่ เพื่อสามารถนำไปจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 


:: ๒๐ อัลบั้มภาพกิจกรรมล่าสุด ::

เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหมอนทอง ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทรศัพท์ (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓
มือถือ ๐๘๐-๖๕๘๙๒๙๒
โทรสาร (๐๓๔) ๙๗๑๐๖๓